"Tarlada evrim, tarımda devrim"

Solucanı gübresi nedir?

Kimyasal gübrenin alternatifi, toğrağınızı kurtaran bir mucizedir.

Kırmızı Kaliforniya solucanı gübresi nedir?

Kırmızı Kaliforniya solucanı gübresi nedir?. Ya da diğer adıyla vermikompost nedir? Sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen organik gübredir. Solucan gübresinin küresel ismi vermikompost, solucan gübresi üretim biçimine de vermicomposting denir.

Kırmızı Kaliforniya solucanı gübresi nedir?

Solucanlar, eski çağlardan bu yana yaşamını sürdüren yegane yaşam formudur. Toprak altında yaşamını sürdürürken, milyonlarca yıl maruz kaldığı patojenlere karşı güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturdular. Solucanların dışkılarından elde edilen solucan gübresi ise sebze, meyve ve bitkinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini artırırken, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlayan organik bir gübre çeşididir.

Sölom sıvısını gübreye geçirir, bu sıvıda bitkilere direnç sağlar

Kırmızı Kaliforniya solucanları, sindirim sistemlerinde bulunan ve solucanları zararlı bakterilere, hastalıklara karşı koruyan sölom sıvısını gübreye taşır. Bu gübre de bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Gübre içinde bulunan bu enzimler, bitki besin elementleri ile bitkilerin daha hızlı ve verimli gelişimine katkı sunar.

Kırmızı Kaliforniya solucanı gübresi nedir? Vermikompost nedir?

Kırmızı Kaliforniya solucanı gübresi nedir? Vermikompost nedir?

Vermikompost nedir?

Mikroorganizmalar, enzimler, bitki besin elementleri, ve sölom sıvısı sayesinde; toprağı organik maddece zenginleştiren, PH dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren, organik solucan gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.

Toprağa uygulanan organik gübre azot kazancı sağlar

Kırmızı Kaliforniya solucanı gübresinin yüksek değerde olmasının nedeni, bitkinin alması gereken besin elementlerinin çözünmüş halde gübre içinde olmasıdır. Bitkiler bu elementlerden yararlanabilecek formdadır. Yanı sıra bitki gelişimi için kritik önemde olan organik bileşik bakterileri ve yararlı organizmaları içerir. Kırmızı Kaliforniya solucanlarının sindirim sisteminden sölom sıvısı ile geçen organik atıklar doğal bir şekilde dışarı atılır ve toprakta herhangi bir kayba uğramaz. Bu organik gübre amino fulvik, humik asit, enzimler gibi bitkinin çabuk gelişimini sağlayan organik bileşikleri kapsar.

Biohumus simbiotik azot bağlaması yapan rhizobium bakterilerini ve asimbiotik azot bağlayan bakterileri de içerir. Bu nedenle topraklara uygulandığında azot kazancını artırır. Bu özellikleri nedeniyle organik solucan gübresi biyolojik gübre materyali olarak değerlendirilir ve çiftçilerin kullanımına sunulur.

Yorum Alanı

Adınız *
Soyadınız*
Email *
Telefon
Yükleniyor...
Call Now Button