"Tarlada evrim, tarımda devrim"

Solucan Gübresinin Özellikleri

Solucan Gübresinin Özellikleri

 • Her türlü tarım uygulamasında kullanılabilir.
 • Bitkide direnci artırır, daha hızlı büyümesini ve gelişmesini sağlar.
 • Topraktaki organik madde miktarını artırır, toprağı besler.
 • Her türlü tarım uygulamasında kayda değer verim artışı sağlar.
 • Don gibi mevsimler etkilere karşı bitkinin köklerini besler, güçlendirir.
 • Bitkinin kök gelişimini hızlandırır ve saçaklanmayı artırır.
 • Solucanların rahat hareket edebilmek, kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri ‘Sölom Sıvısı’ ile bitki kök hastalıklarına karşı güç kazanır.
 • Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle mücadele eder. Bitkinin her türlü hastalığa karşı direncini artırır.
 • Solucan gübresi içindeki besin maddeleri ve elementler, suyun içinde daha yavaş çözülerek bitkilerin kaliteli beslenmesini sağlar ve gübreleme periyodunu zaman içinde azalır.
 • Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini hızlandırır.
 • Toprağın su tutma kapasitesi artırarak, su stresini en aza indirir.
 • Toprağın Ph’ını kayda değer oranda düzenler. Bitki tarafından kullanılamayan fosfor, potasyum ve demir gibi bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirir. Söz konusu elementlerin bitkinin toprak tarafından alımını kolaylaştırır.
 • Yabancı ot tohumu içermez.
 • Organik, orijinal tadında ve aromada ürün yetiştirilmesinin önünü açar.
 • Kimyasal gübre ile direnci kırılmış ve kirletilmiş toprakların ıslahında önemli rol oynar. Bu özelliği sayesinde kimyasal gübre kullanımını zamanlar ortadan kaldırır.
 • Asitli, kumlu toprak parçacıklarını birbirlerine bağlar. Ağır killi topraklarda ise parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapı oranını artırır.
 • Toprakta bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırır.
 • Organik, ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı yoktur. Suyu, havayı ve toprağı kısacası doğayı kirletmez.
 • Doğal olması sebebi ile içinde başka hiçbir katkı maddesi bulunmaz.

Solucan Gübresinin Doğaya Faydaları

İnsanoğlu orta vadede verimli toprakların azalması, su kaynaklarının yok olması ve hızlı nüfus artışıyla birlikte kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Toprağın kirlenmesi, dünya ülkelerinin gelişimi ile paralel olarak artıyor. Son dönemde Türkiye’de gündeme gelen solucan gübresinin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda uygulanan yanlış tarım politikalarına rağmen üretici açısından can simidi olma özelliği taşıyor. Tarımda kullanılan zirai ilaçların ve kimyasal gübrelerin kullanımı medeniyetin gereği olarak kabul ediliyor. Ancak solucan gübresinin toprağa faydaları sürdürülebilir tarım politikalarında belirleyici olacak.

Solucan Gübresinin Toprağa Faydaları

Türkiye’de de sürekli artan nüfus beraberinde inovatif ve verimli tarım tekniklerinin kullanılmasına ihtiyacı artırıyor. Solucan gübresi; Türkiye topraklarının veriminin artırılması, kimyasal kirliliğin azaltılması ve çölleşmenin engellenmesinde kayda değer öneme sahip. Solucan gübresi, yeryüzünde en faydalı organik gübre olmasının yanı sıra önemli bir toprak düzenleyicidir. Ayrıca, solucan gübresi sürdürülebilir tarım ve organik tarım uygulamalarında verim artışı ve kalite açısından büyük öneme sahip. Dünya ülkeleri uzun yıllardan bu yana solucan gübresi kullanıyor. Türkiye’de ise solucan gübresinin önemi ve kullanım alanlarına dair çiftçilerimiz henüz bilinçlenmeye başladı. Türkiye özgülünde bir başka gerçek ise, birçok tarımsal atık çöpe atılıyor. Söz konusu tarımsal atıklar solucan gübresi üretiminde değerlendirilebilir.

Türkiye solucan gübresinin faydaları ve gelecek nesillere verimli topraklar bırakılması açısından önem taşıyor. Bu konuda çok fazla akademik çalışma olmaması sebebiyle üreticilerin bu konuda bilgi ve tecrübesi yetersiz kaldı. Ancak solucan gübresi kullanımı üreticiler açısından verim artışı ve organik ürün yetiştirmesinde kayda değer rol oynuyor.  Yanı sıra çevreye ve topraklarımıza sağladığı yararlar açısından da dikkatle üzerinde durulması gereken konuların başında geliyor. Yurt genelinde ise solucan gübresi kullanımına yönelik yapılan çalışmalar, üreticilerin henüz dikkatini çekmeye başladı. Kimyasal gübreye oranla solucan gübresi kullanan çiftçi, yakaladığı verim artışı ve rekolte üzerinden değerlendirme yapıyor. Devletin, daha organik ve sağlıklı tarım ürünleri konusunda  ilgili bakanlıklar ve kurumlarından bu konuda yeterli teşvik ve yönlendirmelerini bekliyor.

Toprağından uzaklaşmak istemeyen ve halihazırda tarımla uğraşmak isteyen çiftçinin, solucan gübresinin toprağa ve ürüne yönelik ilgisi artarken, ilgili kurumlar bu fırsatı iyi değerlendirmelidir.

Solucan gübresinin özellikleri ve kıymeti konusunda bu makale uzun görünse de aslında çok yetersiz. Sizi bu gübre konusunda elimizden geldiğince aydınlatmaya devam edeceğiz.

Adınız *
Soyadınız*
Email *
Telefon
Yükleniyor...
Call Now Button